PRŪSAI // gk 009

opera 2 veiksmų / opera in 2 acts / libretto Giedrius Kuprevičius by Juozas Grušas drama "Herkus Mantas" / Score: 1996-1997

2222-4331-perc-str[12.10.6.3]
Klaipėdos muzikinis teatras, conductor Stasys Domarkas, director Nerijus Petrokas, scenography Virginija Idzelytė, choreography Jurijus Smoryginas, casting - Virgilijus Noreika / Algirdas Janutas (Herkus Mantas), 1997; antroji premjera 2002, kurioje Manto vaidmenį atliko Algirdas Janutas. 2004 metais buvo parodyta autorinėje muzikinių spektaklių retrospektyvoje Kaune, minint autoriaus 60-metį; Virgilijaus Noreikos prašymu atlikta Manto Lamento "Ant kalnelio" redakcija tenorui ir fortepijonui 2006 12 31 [GK 009-1]

Kristina ir Herkus Herkus - Virgilijus Noreika, Kristina - Asta Krikščiūnaitė
Iš spaudos:

Vėl opera "Prūsai"

Klaipėdos Muzikiniame teatre po penkių metų pertraukos atnaujinta dviejų veiksmų G. Kuprevičiaus opera "Prūsai" (dirigentas Stasys Domarkas, režisierius Nerijus Petrokas). Šis spektaklis - antrasis V tarptautinio operos ir simfoninės muzikos festivalio "Muzikinis rugpjūtis pajūryje", skirto Klaipėdos 750-mečio jubiliejui, renginys.
Pirmasis šios operos pastatymas pasirodė 1997 metais rugsėjo 1 dieną. Tuomet Herkaus Manto vaidmenį puikiai atliko Virgilijus Noreika.
Maestro Stasys Domarkas visada turėjo viltį atgaivinti "Prūsus", kurių tematika idealiai atitiko artėjančias Klaipėdos miesto jubiliejines iškilmes.
Operos "Prūsai" siužetas pasakoja apie tragišką šios tautos likimą. Centre - istorinė asmenybė Herkus Mantas, kurio asmeniniai interesai kertasi su prūsų laisve. Spektaklio režisieriui Nerijui Petrokui puikiai pavyko akcentuoti ir išryškinti tragiškąją H. Manto pusę. Algirdo Janučio prūsų vadas, draskomas vidinės kančios, abejoja, kurie interesai - asmeniniai ar visuomeniniai - svarbesni. Tauta negali be vado, o vadas be mylimos moters Kristinos.
Valerijos Balsytės Kristina - puiki. Pirmajame pastatyme jos vaidmenį atliko Asta Krikščiūnaitė. Kristinos meilė brandi ir altruistiška. Bet nutraukti kryžiuočių ir prūsų karą - ne jos jėgoms. Prūsai nepasitiki, vokiečiai varžo asmeninę pasirinkimo laisvę, sūnus nepažįsta tėvo, o mylimas vyras yra kamuojamas abejonių. Tokią realybę pakelti sunkiau, nei žengti į pagonių aukojimui paruoštą laužavietę.
Kontrastingai režisieriui pavyko sukurti ir dvi priešiškas stovyklas - prūsus ir kryžiuočius. Pirmieji, ginantys savo laisvę, vaizduojami karingai. Juose gyva pagoniška dvasia ir tikėjimas gamtos jėga. Tačiau prūsų kariai neišvengia vienašališkumo - neapykanta kryžiuočiams stipresnė už sveiką protą. Kryžiuočiai - nykūs. Emocinį poveikį daro tik milžiniško dydžio keliama vėliava. Įspūdingiausias - finalas. Tragedijos nuojauta stingdanti: galinė uždanga skyla į keturias dalis, o jų tarpuose įsižiebia fejerverkinės liepsnos, suformuodamos grėsmingą vokiečių misijos simbolį - kryžių.
/ pagal "Vakarų ekspresą", 2002 08 06

Prūsai_programa Operos programa

Edition: Kaunas: J. Petronio leidykla (choras "Ant kalnelio, ant aukštojo"), 1998
Edition: Kaunas: J. Petronio leidykla ("Trys Manto monologai"), 2001


Choras "Ant kalnelio". Atlieka Kauno valstybinos choras. dirig. Petras Bingelis

Finalas "Prūsija mana!". Atlieka Vilgilijus Noreika, Klaipėdos muzikinio teatro solistai, choras ir orkestras, dirig. Stasys Domarkas. 1997 metų įrašas iš spektaklio gastrolių metu Vilniaus Nasionaliniame operos ir baleto teatre

DU VIDEO FRAGMENTAI IŠ OPEROS "PRŪSAI" (1997)Finalas: "Ant kalnelio" - Virgilijus NOREIKA ir Klaipėdos muzikinio teatro choras. Diriguoja Stays DOMARKAS. Įrašyta NOBT Vilniuje teatro gastrolių metu 1997 metais.

Berniukų choro "Varpelis" kvartetas dainuoja "Ant kalnelio". 2010 LTV

Herkus Mantas kino filmas
Muzika režisieriaus Marijono Giedrio dviejų serijų filmui sukurta 1972 metais ir kai kurie fragmentai transformuoti į operos "Prūsai" muziką. Kurį laiką (iki operos) Kauno muzikinio teatro simfoninis orkestras atliko siuitą iš muzikos kinofilmui. Siuitos idėją pasiūlė tuometinis muzikinio teatro vyr. dirigentas Stasys Domarkas, vėliau pasiūlęs sukurti ir operą Klaipėdos muzikiniam teatrui, kuriame dirbo vadovu. Herkaus Manto partija parašyta specialiai Virgilijui Noreikai.

Dear Giedrius,

I am a great admirer of your theatrical music and in lithuanian music in general. Furthemore I am an operatic scholar who's doing a private and personal research on
operas. I am very interested in two of your operas and I would like you to tell me how can I get complete recordings of them. I would definitely love to have them and
this would help me a lot with my research and of course it would be strictly for myself.
Can you please help me with this? I'll be very thankful.
The two operas that I would love to have are PRUSAI and GUILJOTINE. I must confess that my bigger interest is for PRUSAI,given my interest also in the old prusian language.
I am very happy to have contacted you and a prompt answer would be deeply appreciated.
All the best wishes,
FRED FUNES,

Uruguay, 2011