TEN, VIDUJE || There, Inside || L'Interieur // GK 004

opera, 1 veiksmas / opera in 1 act / libretto: Giedrius Kuprevičius pagal/by Maurice Maeterlinck "L'Interieur" (1894). Text FR / 50' /
S-Mez-2T-2B-satb-2222-4331-3perc-hrp-str[12.10.6.3]
Į lietuvių kalbą išvertė Petras Vaičiūnas. Opera pastatyta Kauno Jaunimo muzikinėje studijoje. Rež. Stanislovas Rubinovas. Premjera įvyko 1977 05 05. Spektaklio programa. Spektaklis buvo rodomas su fonograma, kuriai skambant dainininkai dainavo gyvai (išskyrus Reginos Maciūtės įdainuotą soprano partiją ir choro balsus, kuriuos įrašė Kauno Politechnikos instituto - dabar KTU - studentų choras "Jaunystė"). Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas Saulius Sondeckis. Aktoriaus ir dainininko Virgio Pupšio (pirmosios premjeros dalyvio) iniciatyva opera buvo pastatyta ir Klaipėdos muzikiniame teatre.

Maurice Maeterlinck Maeterlinck

GK iliustracija G.Kuprevičiaus pieštas klavyro viršelis. 1976

Įžanginis kompozitoriaus žodis "Štai ir visai tamsu..."
"Dar šį rytą ji buvo gyva..."
"O vaikas tebemiega..."