SU VISU ŠIUO PASAULIU || With All This World // GK007

opera, 2 veiksmai / opera in 2 acts / libretto: Giedrius Kuprevičius pagal/by Petro Dirgėlos novelių apysaką “Mažas vaikelis su senelio lazda” / score 1980
vc-satb-2222-4331-2perc-str[12.10.6.3]
130''

Petras Dirgėla Rašytojas Petras Dirgėla