INTRTIGOS || Intrigues // gk 227

opera be arijų trims muzikantams ir modeliui / opera sans arias for three musicians and a model / libretto: Giedrius Kuprevičius
vn-cl-fp
;Naujasis Vilniaus trio: Rūta Mikelaitytė (fp), Darius Dikšaitis (vl), Antanas Taločka (cl), Gabrielė Bartkutė (modelis), rež. Linas Mikuta - festivalyje "Iš arti", Kauans, 2006 11 08; Muzikų sąjungos renginyje 2007 sausis; festivalyje "Kristupo vasara" Vilniuje, 2007 08 06; DVD 2007
35'30''
NVT Naujasis Vilniaus Trio

Intrigos Henri de Toulouse-Lautrec: can-can šokėjos Jane Avril plakatas (1893)

" Intrigos" - situacijų žaismė, kurioje kiekvieną minutę kas nors įvyksta. Sumaištis, įtampa, nelaukti posūkiai - tokia ir muzika, kurioje nedrausmingai supinti įvairūs stiliai, manieros, tempai ir tonacijos. Tačiau visuomet intrigos turi pabaigą. Kokia ji šiuo atveju? Ogi tragikomiška, kaip ir visų intrigų: kol vyksta - rimtis, kai baigiasi - juokas".
Iš autoriaus anotacijos


"...Giedriaus Kuprevičiaus „Intrigas“ – operos be arijų trims muzikantams ir modeliui premjerą Naujasis Vilniaus trio atliko drauge su aktore Gabriele Bartkute, režisavo Linas Mikuta. Koncerto nuotaika kito nuo rudeniškai trapių skambesių iki atviros parodijos".

Iš Eugenijos Žakienės recenzijos "Rudens gaida IŠ ARTI", Nemunas, 2006-11-16  nr.40 (128-569)