KARALIENĖ BONA // gk 011

opera, 3 veiksmai / opera in 3 acts / libretto Giedrius Kuprevičius / Konsultantė - historic consultation dr.Jūratė Kiaupienė /
S-2T-Bar-B-satb-2222-4331-3perc-hrp-str[12.10.6.3]/ Score: 1999 / 120'
Kauno valstybinis muzikinis teatras, 2002; conductor Virgilijus Visockis, director Stanislovas Rubinovas/Gintas Žilys, scenography Adomas Jacovskis, costume designe Aleksandra Jacovskytė, choreography Vesta Grabštaitė; casting:

Bona_Sabina Martinaitytė Karalienė Bona / Sabina Martinaitytė
Rita Preikšaitė, Rūta Zaikauskaitė (Barbora Radvilaitė), Vytautas Juozapaitis (Žygimantas Augustas), Audrius Rubežius, Mindaugas Zimkus (Bakfarkas), Tomas Ladiga, Liudas Mikalauskas (Davaina). Repertuare nuo 2002.
Adomo Jacovskio maketasAdomo Jacovskio scenografija / Maketas
Karalienė Bona_Programa Operos programa / dail. Rasa Baradinskienė

Prologas "Qui Lituania" / Sabina Martinaitytė, Kauno Muzikinio teatro orkestras, dirig. Virgilijus Visockis

Barboros ir Žygimanto Duetas / Rita Preikšaitė ir Vytautas Juozapaitis, Kauno Muzikinio teatro orkestras, dirig. Virgilijus Visockis

Bonos Madrigalas / Sabina Martinaitytė, Kauno Muzikinio teatro orkestras, dirig. Virgilijus Visockis

Bonos Aria Danza / Sabina Martinaitytė, Kauno Muzikinio teatro orkestras, dirig. Virgilijus Visockis

Užgavėnių pantomima iš II v. / Kauno Muzikinio teatro orkestras, dirig. Virgilijus Visockis

Davainos giesmė "Pagarbinkim meilę" / Toma Ladiga, choras, Kauno Muzikinio teatro orkestras, dirig. Virgilijus Visockis

Giesmė "Pagarbinkim meilę" - koncertinė versija / Joana Gedmintaitė, Liudas Mikalauskas, Nacionalinis simfoninis orkestras, dirig. Robertas Šervenikas, 2012 02 16, Vilniaus filharmonija

pastaba: visi įrašai iš transliacijos

video: Aria Danza I v. / Kvintetas "Tai tik žaismė" I v.