Adamkienė Alma 160, 161, 262, 358-360, 362, 379 Prezidento Valdo Adamkaus žmona
Adamkus Valdas   45, 157-163, 235, 246, 262, 339, 358-360 Lietuvos Respublikos Prezidentas
362, 379
Adseniuss Mikaelis 134 muziejininkas
Akvilietė Teresė šv. 294 vienuolė
Aleknavičius Juozas 47, 74, 146 dailininkas, Gražinos Kuprevičienės tėvas
Aleknavičius Kastytis 145, 146 Gražinos Kuprevičienės brolis
Aleknavičius Vincas 53 žurnalistas
Aleknavičiūtė Aušrinė 145, 146 Gražinos Kuprevičienės sesuo
Aleknavičiūtė-Kuprevičienė Gražina  4, 7, 54, 143, 144, 145, 146, 159, 169, 199,  Giedriaus Kuprevičiaus (toliau - GK) žmona,
203, 206, 251, 275, 304, 305, 322 dailininkė
Aleknavičiūtė-Šlykovienė Jūratė 145, 146 Gražinos Kuprevičienės sesuo
Aleksa Jonas 232, 246, 247 dirigentas
Aleksandravičius Jonas (Kossu Aistis) 44, 113, 312, 318, 350, 383, 393 poetas
Aleksandrovas Aleksandras 204 kompozitorius
Ambrazaitis Jonas 16 knygnešys
Ambrazaitytė Nijolė 116, 287 dainininkė
Ambrazevičius Rytis 338 muzikologas
Ambraziejus Bronius 173 muzikologas
Andersen Hans Christian 397, 398 rašytojas
Andersson Sten 137 Švedijos užsienio reikalų ministras
Andrejev Leonid 398 rašytojas
Andrejevas Julius 30, 49, 246 kompozitorius
Andriekus Leonardas 329, 393 poetas, kunigas
Andrikonytė Asta 271 korespondentė
Anouilh Jean 398 rašytojas
Antanavičius Juozas 125, 139 muzikologas
Apanavičius Algimantas 103 garso režisierius, kompozitorius
Aragonietė Izabelė 254 Bonos Sforzos motina
Araminas Algirdas 118, 399 kino režisierius
Aristofanas 398 rašytojas
Artemjev Eduard 101, 108 kompozitorius
Augustinas Vaclovas 267 dirigentas, kompozitorius
Avižienis Algirdas 333 VDU rektorius, profesorius
Babickas Petras 32 poetas
Babušytė-Venckūnienė Virginija 47 skulptorė
Bach Johann Sebastian 108, 115, 120, 188, 214, 245, 287, 299, 396 kompozitorius
Bagdonas Vladas 346, 347 aktorius
Bagurskienė Rūta 268 violončelininkė
Bairakas Mauša 293 Kauno sinagogos administratorius
Bakfarkas Valentin Gref 244, 260 liutnininkas
Balakauskas Osvaldas 30, 125 kompozitorius
Balandis-Sandora Antanas 9 GK slapyvardis
Balmontas Konstantinas 324, 326, 393 poetas
Balsys Eduardas 55, 113, 174, 182, 341, 392 kompozitorius
Balsytė Valerija 235 dainininkė
Baltrušaitis Jurgis 324, 326, 393 poetas
Banionis Donatas 398 aktorius
Bansevičius Ramutis 335, 336 akademikas, VDU rektorius
Baradinskienė Rasa 262 dizainerė
Bareikis Vidas 348 aktorius
Barysaitė Džoja Gunda 4 fotografė
Barysas Arvydas 399 kino dokumentalistas
Baronaitė-Grėbliūnienė Marija 278 choreografė
Baršajus Rudolfas 307 dirigentas
Baršauskas Petras 335 profesorius, KTU rektorius
Bartkutė Gabrielė 276 modelis
Bartulis Vidmantas  106, 109, 128, 141, 191, 231, 291, 292, 311, kompozitorius
312, 360
Basanavičius Jonas 15, 130 gydytojas, visuomenės veikėjas
Baškauskaitė Liucija 333 VDU dėstytoja
Bavikinas Egidijus 325, 348, 352 dainininkas
Baziukienė Lolita 328 leidėja
Beethoven Ludvik van 188, 212, 213, 302, 385, 396 kompozitorius
Belas Andrejus 324, 393 poetas
Benediktas XVI 295 Romos popiežius
Berg Alban 111 kompozitorius
Bergson Henri 332 rašytojas, eseistas
Berman Marija 4 fotografas
Bermanas Lazaris 212, 213, 293, 365, 367 pianistas
Bermanas Pavelas 212, 292, 293, 365-367 smuikininkas
Bernard Emile 395 dailininkas
Bernstein Leonard 137 kompozitorius, dirigentas
Bielinis Jonas 53, 125, 129, 345 LSSR kultūros ministras
Bielinis Jurgis 17 knygnešys
Bimbaitė Ragulskienė Eugenija 172, 173, 185 muzikologė
Bingelis Petras 110, 168, 293, 319, 363 dirigentas
Binkis Kazys 44, 109, 394, 395 poetas
Blažys Vytautas 344 dainininkas
Blėdis Vaclovas 341 aktorius, režisierius
Blokas Aleksandras 324, 393 poetas
Bložė Vytautas P. 226 poetas
Blūšius Arūnas 345, 346 muzikantas
Boccacio Giovanni 102, 394 rašytojas
Böll Heinrich 391 rašytojas
Bona Sforza 167, 252-257, 262-264 Lietuvos-Lenkijos karalienė
Bondara Robert 371, 375, 382 choreografas
Bradūnas Kazys 127, 370, 394 poetas
Brazauskas Algirdas Mykolas 126, 127, 128, 129, 130, 137, 235, 336, 339 politinis veikėjas, LR Prezidentas
Brazdžionis Bernardas 127 poetas
Brenciūtė Dalia 347 aktorė
Brilienė Rimutė 262 muzikologė
Brynjólfsson Sigirdur Örn 399 scenaristas
Briusovas Valerijus 324, 393 poetas
Brown John Gracen  330, 393 poetas
Brubeck Dave 112 pianistas, kompozitorius
Bručkus Viktoras 220 dainininkas, Kauno vaikų muzikos m-los direktorius
Brussel Joap van 358 inžinierius, karilionų meistras
Bružaitė Zita 311, 312 kompozitorė
Bučienė Irena 397, 398 režisierė
Būda Linas 322 jazzmenas
Budraitis Juozas 208 aktorius
Budrys Romualdas 130 muziejininkas
Būga Kazys 170 rašytojas
Buiša Bronius 45 teatro direktorius
Bust Günter 211 Magdeburgo karilionininkas
Butkus Alvydas 333 baltistas iš Pizos universiteto (Italija)
Butrimienė Giedrė 380 prodiuserė
Chačaturianas Aramas 271 kompozitorius
Chaplin Charlie 188 kinorežisierius, aktorius
Chlebinskas Kipras 381 baleto artistas
Chmieliauskaitė Teresė 91, 146, 147, 355 dainininkė
Chopin Frederic 63, 212, 213 kompozitorius
Chrenikovas Tichonas 46 kompozitorius
Christauskas Vitoldas 103, 344 dainininkas
Chruščiovas Nikita 51 SSKP veikėjas
Cibulskytė Inga 381 baleto artistė
Cicinas Rytis 344 dainininkas
Cirinskis Markas 32 leidėjas
Cruz Luis 266 režisierius
Cvetajeva Marina 279, 324, 325-327, 393 poetė
Cvirkienė Marija 73 dailininkė
Čaikauskas Stasys 44 režisierius, GK krikštatėvis
Čaikovskis Piotras 124, 375 kompozitorius
Čepauskaitė Daiva 259, 398 poetė, aktorė
Čepinskis Vilhelmas 212, 303-305, 314, 315, 317, 367 smuikininkas
Čepulis Baltramiejus 16 visuomenės veikėjas
Čibiras Vytautas 397 režisierius
Čiučelis Saulius 315 aktorius
Čiumičiova Tatjana 107 dainininkė
Čiurlionis Mikalojus Konstantinas  5, 33, 65, 213, 257, 263, 281, 307-309, 348 dailininkas, kompozitorius
319-321, 360, 368, 369-381, 393, 395
Čiurlionis Rimas 226 dailininkas
Čiurlionytė Jadvyga 49 muzikologė
Čižas Marius 112 klavišininkas
Čiževska-Lechavičienė Stanislova 36 antroji Ričardo Lechavičiaus žmona
Čumakova Anastasija 381 baleto artistė
Dagilis Stasys 20 Biržų gyventojas
Dagys J. 24 botanikas
Dailidė Ričardas 4 fotografas
Dali Salvador 266-273, 294, 301 dailininkas
Dalin Olof van 277 poetas
Dalinkevičius Gediminas 145, 331, 365 smuikininkas
Danienė Reda 359 fundatorė
Dargis Robertas 161 verslininkas
Darius Steponas 150 lakūnas
Darvydienė Halina 53, 54 choro artistė
Daugėlienė Stasė 78, 79 mokytoja
Daujotytė-Pakerienė Viktorija 161 literatūrologė
Daunoras Algimantas 172-175, 185 kompozitorius, teoretikas
Daunoras Vaclovas 175 dainininkas
Davaina 245, 258, 259 Žygimanto Augusto bičiulis
Davainis-Silvestraitis Mečislovas 16 kultūrininkas, knygnešys
Degerman Johannes 278 švedų kompozitorius
Didžiulienė-Žmona Liudvika 15 rašytoja
Dielininkaitis Jonas 15 visuomenės veikėjas
Dikšaitis Darius 276 smuikininkas
Dini Pietro U. 158, 159 baltistas iš Pizos universiteto (Italija)
Dirgėla Petras 231, 232, 391 rašytojas
Diušenas Igoris 228 profesorius, teatro istorikas
Djakonova Jelena (Gala) 268, 269, 271, 272, 376 Dali žmona
Dobužinskis Mstislavas 148 dailininkas
Domarkas Stasys 103, 104, 110, 233, 235-238, 351, 352 dirigentas
Domeikas Aloyzas 344 dainininkas
Donskis Leonidas 160 filosofas
Drake Erik 278 švedų kompozitorius
Drazdauskaitė Laima 47 dailininkė
Dusburgietis Petras 234 istorijos kronininkas
Dvarionas Antanas 68 dainininkas
Dvarionas Balys 31, 89, 90, 184 kompozitorius, dirigentas
Dvoržakas Antoninas 187 kompozitorius
Eglė Rakauskaitė 247, 257 dailininkė
Eidukaitis Jonas 83 kariškis
Eimontas Švabas 112 gitaristas
Eitmanavičiūtė Audronė 260, 325 pianistė
Erbėderis Tomas 315 aktorius
Ežerskytė Lina 29 muzikologė
Filippo Eduardo de 397 rašytojas
Foigtas Albertas Liudvikas 234 istorijos kronininkas
Gabrėnaitė Eglė 382 koncertmeisterė
Gaidžiūnas Balys 395 poetas
Galaunė Paulius 28 Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus direktorius
Galejevas Bulatas 99 spalvų muzikos tyrėjas
Ganelinas Viačeslavas 346 kompozitorius, pianistas
Garbaravičiai Rita ir Arvydas 359, 360 fundatoriai
Garla Ignas 348 muzikantas
Geda Sigitas 156 poetas
Genys Kęstutis 164 aktorius, poetas
Geniušas Julius 250 dirigentas
Gerulaitis Viktoras 30, 132, 134 muzikologas
Giedraitis-Giedrius Antanas 44 pedagogas, leidėjas
Giedrys Marijonas 233, 399 kino režisierius
Gierek Edward 307 prosovietinis politikas
Gylys Kazimieras 129, 132, 134 kultūros ministerijos darbuotojas
Gylys Mindaugas 103 dainininkas
Gylytė Greta 381 baleto artistė
Gimbutienė Marija 170, 234 antropologė
György Ligeti 283 kompozitorius
Girėnas Stasys 150 lakūnas
Girnius Kęstutis 140 politikos apžvalgininkas
Giuliani Jean-Dominique 336 R.Schuman Fondo prezidentas
Giunteris Pavelas 268 perkusininkas
Glazunovas Aleksandras 302 kompozitorius
Glinka Michailas 185 kompozitorius
Glinskis Juozas 165, 314, 397 rašytojas, dramaturgas
Glinskis Simonas 267, 268 video menininkas
Glowacki Janusz 398 rašytojas
Goethe Johann Wolfgang  393 poetas
Gogolis Nikolajus 301, 397 rašytojas
Goldenveizeris Aleksandras 302 pianistas
Gorbačiovas Michailas 136 politikas, SSSR Prezidentas
Grabštaitė Vesta 247, 248, 260 choreografė
Graužinis Stepas 68 dainininkas
Gražinytė Tyla Mirga 348 dirigentė
Greimas Algirdas Julius 234, 297, 370 profesorius, semiotikas
Grybauskas Almis 329, 393 poetas
Grieg Edvard 279, 396 kompozitorius
Grigaitytė Erika 393 dainininkė
Grigaravičius Algis 394 poetas
Grigarovič Marija 80 GK motinos draugė
Grygelytė Judita 4 fotografė
Grincevičiūtė Beatričė 44, 196 dainininkė
Grinis Vygintas 46 politikas
Griniūtė-Bandzienė Regina 143, 146, 147 kaimynė
Grivickas Vytautas 30, 343 baleto artistas, choreografas
Grižas Aloyzas 369 violininkas
Grumadaitė Rita 161 Prezidento Valdo Adamkaus  atstovė spaudai
Gruodienė Stasė 184 Juozo Gruodžio žmona
Gruodis Juozas 172, 175, 177, 184, 185-187, 194, 341, 368 kompozitorius
Grušas Juozas 166, 167, 170, 233-235, 391, 393, 397,  rašytojas, dramaturgas
Gučas Rimantas 180 muzikologas, vargonų meistras
Gultiajeva Nadežda 353 scenografė
Gumauskas Klemensas 133 lietuvių bendruomenės pirmininkas Švedijoje
Gutauskas Eduardas 344 dainininkas
Habsburgaitė Elžbieta 253 Žygimanto Augusto žmona
Händel Georg Fridrich 188, 396 kompozitorius
Harth Jean-Bernard 335, 336 Prancūzijos Ambasadorius Lietuvoje
Heinebäck Bo 132, 133, 134, 137 Švedijos UŽM ambasadorius
Heinrich Böll 221 rašytojas
Hitleris Adolfas 51, 219 diktatorius
Hoffman Dustin 209 režisierius
Honecker Erich 307 prosovietinis politikas
Hrinievič Lidija 80 GK motinos draugė
Hugo Victor 205 rašytojas
Icikzonas Tomas 348 dainininkas
Yčas M. 21 leidėjas Biržuose
Idzelytė Virginija 234 scenografė
Igielski Macej 382 šviesų dailininkas
Ignatavičius Eugenijus 397 rašytojas
Ignatavičius Kęstutis 143 muzikantas
Inčiūra Kazys 222 poetas
Indriksonė-Varžgalienė Dzintra 124 tv režisierė
Ionesco Eugene 228, 229-231, 391 rašytojas
Irena Šakūraitė 185 muzikos mokytoja
Ivanauskas Tomas 4 fotografas
Ivanauskienė Halina 57 pedagogė
Ivaškevičiūtė-Lechavičienė Zofija 57, 58, 83, GK senelė 
Jablonskis Jonas 15 kalbininkas
Jacinevičius Leonidas 344, 391 rašytojas
Jacovskis Adomas 247, 257 scenografas
Jacovskytė Aleksandra 248 kostiumų dailininkė
Jakelaitis Vytautas 178 kultūros veikėjas
Jakšys Ferdinandas 347 aktorius
Jakubėnas P. 20 kunigas Biržuose
Jančoras Aloyzas 399 kino režisierius, operatorius
Jankauskas Henrikas 25, 92, 144, 204 dainininkas
Janonis Julius 14, 21,  poetas
Janos Kadar 307 prosovietinis politikas
Januška Faustas 4 choro artistas
Januškevičiai Solveiga ir Elvis 359 fundatoriai
Januškevičius Algirdas 268 trimitininkas
Janutas Algirdas 236 dainininkas
Jarreau Alo 109 kompozitorius, atlikėjas
Jarušaitis A. 15 fotografas
Jasenka Antanas 338 kompozitorius
Jauniškis Mantas 382 dirigentas
Jautakaitė Gintarė 103, 107, 345, 346, 349 dainininkė
Jerome K. Jerome 398 rašytojas
Jkačionas Šarūnas 267 fagotininkas
Jogailaitis Kazimieras 256 kunigaikštis
Johansson Jan 278 švedų kompozitorius
Jonas Paulius II 286 Romos popiežius
Jonas XXIII 285-287, 393 Romos popiežius
Jonynas 387 dailininkas
Jučas Jonas 318, 319, 359 prodiuseris, kultūros ministras
Jukonytė-Aleknavičienė Anelė 146 GK uošvienė
Juodišius Paulius 288 smuikininkas
Juodzevičiūtė Rūta 381 baleto artistė
Juodžiukynaitė Liongina 225 Jaunimo muzikinės studijos dalyvė
Juozaičiai Jūratė ir Virginijus 359 fundatoriai
Juozapaitis Vytautas 248, 258-260, 265 dainininkas
Juozėnas Dainius 348 recenzentas
Jurašas Jonas  87, 127, 128, 140, 151, 164, 165, 246, 290, režisierius
340, 344, 397, 399
Juška Antanas 288 liaudies dainų rinkėjas
Juškaitis Jonas 329, 393, 395 poetas
Juzėnas Audrius 399 kino režisierius
Kabalevskis Dimitrijus 307 kompozitorius
Kačanauskas Aleksandras  44 kompozitorius
Kačinskas Kęstutis 363 karilionininkas
Kairaitytė Dalia 311, 312, 392 kompozitorė
Kairys Algirdas 4 fotografas
Kairiūkštis Juozas 16 pedagogas, visuomenės veikėjas
Kalpokaitė Larisa 111 aktorė
Kalpokas Petras 47 dailininkas
Kamičaitis Rytis 328 perkusininkas
Kaminskas Vytautas 235, 333 akademikas, VDU rektorius
Kanevičius Eugenijus 322 jazzmenas
Kangr Raimo 113 kompozitorius
Karčiauskas Mykolas 395 poetas
Kariniauskas Algis 103, 107, scenografas
Karlas Baulas 63 fotografas
Karnavičius Jurgis 44, 100, 182 pianistas, pedagogas
Katilius Raimundas 310 smuikininkas
Katkus Donatas 159, 355, 369 altininkas, dirigentas, muzikologas
Katkus Mikalojus 17 rašytojas
Kaveckas Konradas 29 kompozitorius
Kazakevičius Zigmantas 150 Kauno miesto savivaldos politikas
Kazlauskaitė Kristina 346, 347 aktorė
Kazmierczak Monika 363 karilionininkė
Kazokas 387 dailininkas
Kederys Vytautas 313 garso režisierius
Kederys Vytautas 338 garso režisierius
Kelpša Artūras 337 gitaristas
Keras Vilius 313, 315 garso režisierius
Kernagis Vytautas 345, 346, 348 bardas
Keturakis Robertas 141 poetas
Keturakis Saulius 4, 29, 337 literatūrologas
Kėvišas Gintautas 251, 380 Nacionalinio operos ir baleto teatro gen. direktorius
Kiaupienė Jūratė 252-256, 259, 391 istorikė
Kibildis Romualdas 129 kultūros ministerijos viceministras
Kymantaitė Čiurlionienė Sofija 372, 376-379 rašytoja
Kimtytė-Jokūbonienė Elena 187 muzikologė, pedagogė
Kinderytė Lina 118, 344 dainininkė
Kirša Faustas 44, 394 poetas
Kisielienė Aldona 355 vokalo pedagogė
Kiškis Saulius 369 smuikininkas
Kizevičius Gintaras 103, 105, 108, 109, 121, dainininkas
Klasas Eri 133 estų dirigentas
Klemanas Jonas 4 fotografas
Kliugeris Danilas 13 fantastas
Klova Algirdas 189 kompozitorius, multiinstrumentalistas
Koganas Ilja 14 repatriantas
Kolobovaitė Ona 312, 315, 317, 348, 352 dainininkė
Končius Aloyzas 345 dirigentas
Kondratavičius Alfredas 111, 112 choreografas
Kondrotas Vilius 105, 109, 342, 345 garso režisierius
Konfucijus 215 filosofas
Konošenko Olga 381 baleto artistė
Konstantinovas Vladimiras 235 chormeisteris
Korczak Janusz 165, 397 rašytojas
Koršunovas Oskaras 246 režisierius
Kosyginas Aleksejus 47, 307, 308 politikas
Kosman Michail 397 režisierius
Krasucka Ewa 382 video menininkė
Krėpšta Justinas 168 Kauno filharmonijos vadovas
Kreugeris Andersas 132 vertėjas
Krėvė Vincas 111 rašytojas
Kriaučiūnas Petras 15 knygnešys
Kriauzaitė Irena 347 aktorė
Krikščiūnaitė Asta 235-237, 248 dainininkė
Krikštopaitis Juozas Algimantas 329, 337 istorikas, profesorius
Krylovas Sergejus 366 smuikininkas
Kriščiūnas Kęstutis 151, 334, 335 KTU rektorius, profesorius
Kryževičiūtė Teklė 43 poetė iš Telšių
Kubiliūnas Algimantas 233, 311, 312 kompozitorius
Kubilius Jonas 142 VU rektorius
Kučinskas Darius  32, 310, 337, 338, 371, 379 muzikologas
Kučinskas Iminas 105 violončelininkas
Kudirka Vincas 395 rašytojas, poetas
Kudzmanaitė Ramunė 354 režisierė
Kulikauskas Tomas 268 perkusininkas
Kunčius Herkus 266-272, 391 rašytojas
Kuprevič Lidija 206, 207, 306 Viktoro Kuprevič žmona
Kuprevičienė Erna 25, 34, 91, GK teta
Kuprevičienė Gražina žr. Aleknavičiūtė Gražina GK žmona, dailininkė
Kuprevičienė Nona žr. Turlaj Nona GK tėvo pirmoji žmona
Kuprevičienė Regina žr. Lechavičiūtė Regina GK motina, dailininkė
Kuprevičienė Viktorija žr. Švabaitė Viktorija GK senelio Mikalojaus žmona
Kuprevičių giminės medis 11, 93, vardynas
Kuprevičius Andrius 12 pianistas
Kuprevičius Giedrius 5 kompozitorius
Kuprevičius Ilja 13, 14 fizikas
Kuprevičius Jozefas 12 teisėjas
Kuprevičius Jurgis 11, 24, 204 GK dėdė, botanikas
Kuprevičius Liudas 11, 22, 25, 26, 91, GK dėdė, pianistas
Kuprevičius Mikalojus 11, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 50 GK senelis, gydytojas
Kuprevičius Paulius 12 ledo ritulininkas
Kuprevičius Petras 93 Kuprevičių giminaitis, Liudgardos tėvas
Kuprevičius Vidmantas 12 mokslininkas
Kuprevičius Viktoras (sūnus) 34, 203-209 kompozitorius
Kuprevičius Viktoras (tėvas)1 11, 22, 24-39, 41-47, 49-51, 54-57, 77-79, GK tėvas, kompozitorius
86-92, 127, 140, 144, 149, 158, 164, 176, 181,
196, 199, 203, 216, 219, 306-307, 334, 363,
386-388, 396
Kuprevičius Vitalijus 12 filologas
Kuprevičius Zenonas 148 režisierius
Kuprevičiūtė Liudgarda 93 Kuprevičių giminaitė
Kuprevičiūtė-Jankauskienė Marija 11, 25, 144, 204 GK pusseserė, muzikos mokytoja
Kuprevičiūtė-Siderkevičienė Ieva 144, 199, 200, 251 GK duktė, mokytoja
Kuprevičiūtė-Sklėrienė Alina 11, 22, 24, 50 GK teta
Kupstaitė Nijolė 92 muzikantė
Kurauskas Henrikas 164 aktorius
Kutavičienė Dalia 272 režisierė
Kutuzova Lida 165, 397 režisierė
Kuznecovas Artūras 102, 105, 112 gitaristas
Labutis Vytautas  322 jazzmenas
Ladiga Tomas 259, 265 dainininkas
Lagerkvist Pär Fabian 398 rašytojas
Landsbergis Vytautas 30, 51, 122, 125, 224, 320, 379 muzikologas, Atkuriamojo Seimo Pirmininkas
Landsbergis-Žemkalnis Gabrielius 16 dramaturgas, publicistas
Lapinskaitė-Bitlieriuvienė Monika 63, 64, 80, 386, 387 GK krikštamotė
Lapinskas Zenonas 138 žurnalistas
Lapukas Arvydas 141 publicistas
Lašas Vladas 359 fundatorius
Latėnas Algirdas 347 aktorius
Latėnas Faustas 103 kompozitorius
Laurinavičius Česlovas 122 istorikas
Laurinavičius Gediminas 322 jazzmenas
Laurušas Vytautas 125 kompozitorius
Lazaravičiai Jonas ir Petras 359 fundatoriai
Lechavičienė Zofija žr. Ivaškevičiūtė Zofija GK senelė
Lechavičių giminės medis 60-62 vardynas
Lechavičius Jonas 45, 61, 62, 83, 196, 306 dirigentas, kompozitorius, R.Lechavičiūtės pusbrolis
Lechavičius Leonardas 68, 69, 83, 178, 336, 387 GK dėdė
Lechavičius Ričardas 35, 36, 37, 58, 61, 64-68, 83, 196, 197 GK senelis, kapelmeisteris
Lechavičiūtė-Kuprevičienė Regina  28, 39, 42, 47, 52-59, 61-64, 67-80, 83-85, 91, GK motina
92, 97, 164, 176, 181, 182, 203, 216, 281, 367 
Lechavičiūtė-Levandauskienė Halina 59, 83 GK teta
Lejetas (vardas nežinomas) 38, 39 statybininkas
Lempertienė Larisa 293 Vilniaus universiteto dėstytoja
Leninas Vladimiras 106 politinis veikėjas
Leskauskaitė Bronė 335 docentė
Levandauskaitė-Lechavičienė Teklė 59, 83, giminaitė
Levandauskas Vytautas 59, 60, 220 mokslininkas
Lick Hans 212, 225, 276, 357, 363 muzikologas
Leitaitė Judita 279 dainininkė
Ligija Richterytė 260 pianistė
Limba Arvydas 4 fotografas
Linaburgytė Inesa 248 dainininkė
Lindgren Astrid 276, 354 rašytoja
Lipčius Saulius 369 violončelininkas
Liszt Ferenz 185 kompozitorius
Litwinski Mieczyslaw 189, 190 kompozitorius, multiinstrumentalistas
Livontas Aleksandras 309, 310, 365 smuikininkas
Lomonosovas Anatolijus 328 sitarininkas
Lorca Federico Garcia 394, 398 poetas
Lubys Bronislovas 151 verslininkas
Lukočius Vytautas 351 dirigentas
Lukoševičius Jonas 126 korespondentas
Lukšas Gytis 342, 399 kino režisierius
Lukšienė Veronika 35 savininkė
Lukštaraupiai Vita ir Irmantas 359 fundatoriai
Lully Jean-Baptiste 303 kompozitorius
Lutoslawski Witold 368 kompozitorius
Macaitis Saulius 118, 342, 394 kino kritikas
Maceina Antanas (Jasmantas) 289, 312, 316, 329, 393 filosofas
Macevičius Juozas 394 poetas
Maciūtė Regina 222 dainininkė
MacLachlan Scott 350 melomanas iš Kanados
Mačernis Vytautas 395 poetas
Maeterlinck Maurice 54, 222, 223, 391 rašytojas
Mahler Gustav 327, 329 kompozitorius
Maironis  393, 395 poetas
Makačinas Teisutis 55 kompozitorius
Makauskas Dainius 184 alpinistas
Makauskas Tautis 185 mano krikštasūnis
Makauskienė Liuda 184 bibliotekininkė
Malakauskas Kęstutis 359 fundatorius
Malūnavičiūtė Neda 322 fleitininkė
Mamontovas Andrius 347 dainininkas
Manet Edouard 111 dailininkas
Marcinkevičius (vardas nežinomas) 20 gaisrininkas Biržuose
Marcinkevičius Justinas 101, 106, 113, 161, 235, 312, 391, 393, 394 poetas
Marcinkevičiūtė Birutė (Mar) 351, 391 rašytoja, aktorė
Marcuse Herman 384 filosofas
Marčėnas Rimantas 337 rašytojas
Marmakų šeima 359 fundatoriai
Marszalek Diana 372, 382 scenografė
Martinaitis Algirdas 106 kompozitorius
Martinaitytė Sabina 167, 258, 259, 260, 263, 264, 325, 330, 337 dainininkė
Martinaitus Marcelijus 395 poetas
Martinelli Dario 338 muzikologas
Martinonis Nikodemas 183 chorvedys
Matekonytė Janina 347 aktorė
Matkevičius Mikas 117 liaudies dainininkas
Matutis Anzelmas 394 poetas
Mažylis Liudas 359 fundatorius
Mekas Jonas 393, 394 kino režisierius, poetas
Mendelssohn Felix 145 kompozitorius
Messiaen Olivier 188, 243, 283 kompozitorius
Michelangelo Buonarroti 300 skulptorius
Mieželaitis Eduardas 88, 103, 104, 308, 394, 397 poetas
Mikaitis Linas 276 režisierius
Mikalauskas Liudas 312 dainininkas
Mikelaitytė Rūta 276 pianistė
Mikėnas Juozas  47, 48 skulptorius
Mykolaitis-Putinas Vincas 170, 171, 393,394 rašytojas
Mikuckis Arūnas 102, 105, 106, 111 muzikantas
Mikučiauskas Vladislovas 129 užsienio reikalų ministras
Mikuta Algimantas 103, 141, 394, 397 poetas
Mikutavičius Ričardas 167-172, 235, 281, 398 kunigas, poetas
Mildažytė Edita 347 TV laidų vedėja
Mileris Jurgis 27 mokyklos direktorius Kaune
Miliauskas Marius 381 baleto artistas
Milkevičiūtė Irena 116, 287 dainininkė
Milles Carl 133 skulptorius
Miltinis Juozas 341, 342, 397 režisierius, aktorius
Minkevičius A. 24 botanikas
Mironaitė Monika 164 aktorė
Misiukevičius Romualdas 4 chorvedys
Miškinis Antanas 44, 329, 393, 395 poetas
Moliukina Nina 94 farmacininkė
Morawska Marija 372, 377, 378 M.K.Čiurlionio draugo sesuo
Morawski Eugeniusz 372, 376, 377 M.K.Čiurlionio draugas Lenkijoje
Morkūnas Pranas 394 poetas
Morthenson Jan Wilhelm 278 švedų kompozitorius
Motiejūnas Eugenijus 111 garso režisierius
Motiejūnas Stasys 399 kino režisierius
Mourja Graf 366 smuikininkas
Mozart Wolfgang Amadeus 9, 148, 188, 213, 396 kompozitorius
Müller Frank 363 karilionininkas
Muralis Juozas 81 kirpyklos savininkas Kaune
Nabažas Jonas 216 kompozitorius
Nakaitė-Arbačiauskienė Elena (Alė Rūta) 50 rašytoja
Narbutienė Ona 225 muzikologė
Narkevičiūtė Janina 38, 307, 355 politinė veikėja
Naujalis Juozas 138, 150, 170, 219, 281, 392 kompozitorius
Naujalytė Didenkienė Zofija 368 pedagogė, pianistė
Nausėda Gitanas 161 finansų analitikas
Navalinkas Arvydas 345, 346 muzikantas
Navickaitė-Martinonienė Elena 172, 183 muzikos teorijos dėstytoja
Navikauskas Valius 113, 118 vokalistas
Neimantas Valdas 107 dailininkas
Nekrošius Arvydas  352 dailininkas dizaineris
Neniškytė Marija 337 smuikininkė, dainininkė
Nėris Salomėja 31, 77, 312 poetė
Nikolajus II 49 Rusijos caras
Nikolašinas Borisas 4 fotografas
Nittve Lars 134 muziejininkas
Noreika Virgilijus 116, 232, 234-237, 287 dainininkas
Norkus Romualdas 4, 141, 157, 161, 168, 171, 324, 326 leidėjas
Norvilas Deividas (Deivis) 348 dainininkas
Nusberg Lev 100 kinetinio meno kūrėjas
Oginskis Bogdanas 65 kunigaikštis
Oginskis Mykolas Kleopas 65 kunigaikštis
Oistrachas Davidas 310, 365 smuikininkas
Okruško Sergejus 288, 289 pianistas
Okulič-Kazarinienė Elena 172 pedagogė, pianistė
Onaitis Vytautas 394 poetas
Ostaševičius Vytautas 335 akademikas, KTU prorektorius
Ovidijus 398 poetas
Ozawa Seiji 307 dirigentas
Padegimas Gytis 267-269, 314, 315, 347, 351, 352, 398, 399 režisierius
Paganini Nicollo 5, 292, 364, 366, 396 smuikininkas
Pakalnis Juozas 370 kompozitorius
Pakarklis Povilas 233 istorikas
Pakula Arūnas 245 vertėjas
Palčinskaitė Violeta 53, 54, 116, 118, 276, 277, 343, 354, 391, 397 poetė
Palukaitis Vincas 16 mokytojas
Pankinas Borisas 136 SSSR ambasadorius Švedijoje
Pankratjevaitė Lina 4 fotografė
Pastor Krzysztof 372 choreografas, NOBT baleto trupės vadovas
Pastorijus Joachimas 392 poetas
Paškonytė Audronė 225, 226 Jaunimo muzikinės studijos dalyvis, aktorė
Patackas Gintaras 112, 141, 318, 393, 396 poetas
Paulauskienė Aldona 337 filologė
Paulėkaitė Jūratė 247, 257 dailininkė
Pavilionis Dainius 351 dirigentas
Pečiūra Linas 102, 105, 121 gitaristas
Penderecki Krzysztof 283 kompozitorius
Petipa Marius 375 baletmeisteris
Petkevičius Vidas 346 aktorius
Petras šv. 295 apaštalas
Petraukas Aleksandras 52, 54, 55 kaimynas
Petrauskas Kipras 25, 302, dainininkas
Petrokas Nerijus 234 režisierius
Petronienė Zita 146, 147 medikė
Petronis Eduardas 146, 147, 176 muzikantas
Petronis Jonas 32, 33, 310 leidėjas
Petronytė Aušra 146 Eduardo Petronio duktė
Pitrėnas Modestas 303, 314, 317, 354 dirigentas
Pivoriūnas Antanas 4 fotografas
Platelis Kornelijus 159 poetas
Pliseckaja Maja 293 prima balerina
Popesku Dumitru 397 rašytojas
Preikšaitė Rita 258, 259, 264, 265, 337 dainininkė
Pretorijus Motiejus 234 istorijos kronininkas
Prokofjevas Sergiejus 191, 237 kompozitorius
Proust Marcel 311 rašytojas
Prudnikovaitė Ieva 269, 269 dainininkė
Prudnikovas Vladimiras 287 dainininkas, kultūros ministras
Prunskienė Kazimiera 126 politinė veikėja
Puccini Giacomo 233, 301 kompozitorius
Puidokaitė Elena (Atlanta) 347 dainininkė
Puikienė Asta 4 knygos dizainierė
Puišytė Aldona 141 poetė
Pukelevičiūtė Birutė 394 memuaristė tremtinė
Pulauskas Dainius 322 jazz pianistas
Pumpa Olgerdas D. 132, 135 SSSR vicekonsulas Švedijoje
Pundzius Bronius 82 skulptorius
Pupšys Virginijus 226 Jaunimo muzikinės studijos dalyvis, dainininkas
Purcell Henry 188, 328 kompozitorius
Puškinas Aleksandras 398 poetas
Rabačius Virginijus 358 "Virmaldos" vadovas
Racevičius Rimvydas 125 kompozitorius
Račiūnas Antanas 31 kompozitorius
Račkys Sigitas 111 aktorius
Radauskas Henrikas 112, 312, 329, 393 poetas
Radvila Juodasis 247, 250, 280 didikas
Radvila Rudasis 247, 250, 280, 284 didikas
Radvilaitė Barbora 1 244, 245, 247, 250, 252-260, 262, 264, 284, Žygimanto Augusto žmona
Radvilaitė Barbora 2 301 Žygimanto Augusto žmona
Radžiūnas Česlovas 381 chormeisteris
Ragulskienė Eugenija 29 muzikologė
Railert Siv 132, 134 Švedijos URM koordinatorė
Rakovas Nikolajus 205 kompozitorius, muzikos teoretikas
Ramanauskienė Alina 263, 292, 311, muzikos kritikė
Ramoška Valerijus 314, 317, 322 trimitininkas
Rannap Rein 190 pianistas
Ravel Maurice 112, 319 kompozitorius
Regelis Konstantinas  24 botanikas
Rekašius Antanas 105, 113 kompozitorius
Repighi Ottorino 111 kompozitorius
Reutaitė Rūta 393 poetė moksleivė
Ryklys Emanuelis 395 video menininkas
Rimeikis Martynas 381 baleto artistas
Rimkutė Jolanta 351 kostiumų dailininkė
Rimskis-Korsakovas Nikolajus 263, 396 kompozitorius
Rinkevičienė Ilona 335 bendramokslė, pedagogė
Rinkevičius Gintaras 140, 322 dirigentas
Romoslauskas Rolandas 288, 289 violinininkas
Rosenas Arnas 111 aktorius
Rosenberg Hilding 278 švedų kompozitorius
Roterdamietis Erazmas 391 rašytojas
Różewicz Tadeusz 398 rašytojas
Rubackytė Mūza 311 pianistė
Rubežius Audrius 259, 260, 265, 328 dainininkas
Rubinovas Aleksandras 52, 140, 279 aktorius
Rubinovas Stanislovas  52, 55, 100, 140, 222, 230, 246-248, 258-261 dainininkas, režisierius
398
Rūkštelė Antanas 51 dailininkas
Rupšienė Valerija 132, 134 teatro veikėja
Sabulis Remigijus 107 aktorius
Sagaitytė Violeta 103, 249, 344 dainininkė
Saja Kazys  165, 166, 175, 221, 340, 341, 355, 391, 397,398 rašytojas, dramaturgas
Sakalauskas Jonas 269, 271, 348 dainininkas
Sakalauskas Vytautas 125 LSSR ministras pirmininkas
Sasnauskaitė Rima 30 režisierė
Sasnauskas Skirmantas 322 jazzmenas
Savickis Henrikas 315 aktorius
Savičiūnaitė Vida 262 teatrologė
Schilling Peter 211 varpų liejyklos Apoldėje(Vokietija) savininkas
Schnittke Alfred 133 kompozitorius
Schubert Franz 185, 188, 279, 396 kompozitorius
Schuman Robert 335, 336 politikas
Schumann Robert 211 kompozitorius
Senkus Kazimieras 282, 283 kunigas
Sergejeva Nataša 344 choro artistė
Sforza Bona 243, 245, 247, 250, 258, 260, 263 Lenkijos ir Lietuvos karalienė
Shakespeare William 397 dramaturgas, poetas
Siderkevičius Andrius 145 Ievos Aleknavičiūtės vyras, skulptorius
Siderkevičius Marius 145 GK anūkas
Siderkevičius Ugnius 145 GK anūkas
Sikorskis Romualdas 129 finansų ministras
Sipaitis Saulius 346 aktorius
Siparis Saulius 111 aktorius
Skėrytė Gintarė  103 dainininkė
Sketeris Adomas 16 gydytojas, literatas
Sklėrius Kajetonas 170 dailininkas
Sklėrius-Šklėrius Alfonsas 24, 50 pulkininkas, Alinos Kuprevičiūtės vyras
Skriabinas Aleksandras 99, 101, kompozitorius
Skrickas Vaidotas Jonas 359 fundatoriai
Skrobutas Janas 112 smuikininkas, gitaristas
Skrzynecka Julia  372, 382 kostiumų dailininkė
Skučaitė Ramutė 324, 393 poetė
Sluckaitė-Jurašienė Aušra 127, 128, 140, 142, 290, 399 literatė
Sluckis Mykolas 397 rašytojas
Sluškonis Paulius 4, 395, 395 video menininkas
Smetona Antanas 51, 126, 158 Lietuvos Respublikos Prezidentas
Smetona Antanas Algirdas 126, 127 pianistas
Smoriginas Jurijus 235 baletmeisteris
Smoriginas Kostas 347 aktorius
Sniečkus Antanas 51, 90, 307 LKP veikėjas
Snitkienė Anelė 172 lietuvių literatūros dėstytoja
Sodeika Stasys 42 dainininkas
Sodeika Tomas 337 filosofas
Sofoklis 397 filosofas, dramaturgas
Sondeckis Saulius 222, 342 dirigentas
Sprindys Linas 259, 265 dainininkas
Spudulis Jonas 16 gydytojas, aušrininkas, kalbininkas
Sruoga Balys 341 rašytojas
Stachanovas Anatolijus 180 karinio orkestro dirigentas
Stakėnas Virgis 107, 108 bardas
Staliliūnaitė Rūta 163-167 aktorė
Stalinas Josifas 51, 88, 89, 219 diktatorius
Stancikas Egidijus 315 aktorius
Staniulis Vidmantas 359 fundatorius
Stasiukonytė Audra 225, 226 Jaunimo muzikinės studijos dalyvė, poetė
Stephan Loetzke 310 danų smuikininkas, mandolinininkas
Steponavičius Julijonas 130 arkivyskupas
Stockhausen Karlheinz 230 kompozitorius
Storyk Dalia 346 aktorė
Storpirštis Arūnas 347 aktorius
Strakšienė Birutė 335 frankofonė
Strauss Richard 111, 329 kompozitorius
Stravinskis Igoris 186 kompozitorius
Strazdelis Antanas 166, 281, 395 kunigas, poetas
Strzelec Petri  392 poetas
Sundberg Ingrid 135, 136 Švedijos parlamento Kultūros komisijos pirmininkė
Supervielle Jules 374, 391 rašytojas
Surovas Olegas 359 fundatorius
Suslovas Michailas 306 sovietų ideologas
Sventickas Valentinas 161 literatūros kritikas
Sviackevičius Raimondas 355 akordeonininkas
Šaknys Ričardas 4 fotografas
Šaltenis Liudas 104, 345 muzikologas
Šaltenis Saulius 344, 391 rašytojas, dramaturgas
Šatrov Michail 397 dramaturgas
Ščedrinas Rodionas 293 kompozitorius
Ščerbakovas Ananijus 35 savininkas
Šeduikytė Jurga 348 dainininkė
Šeiko Agnija 267, 351, 352 choreografė
Šenderovas Anatolijus 55, 293, 368 kompozitorius
Šepetys Lionginas 271 menotyrininkas, kultūros ministras
Šervenikas Robertas 373, 381 dirigentas
Šiaučiūnas Raimundas 337 akademikas, KTU rektorius
Šimkus Sigitas 4 fotografas
Šimkus Stasys 14, 368 kompozitorius
Šimonis Artūras 351 scenografas
Šinkarenka Leonidas 322 jazzmenas
Širvinskas Juozas 252 kompozitorius
Šiugždinis Rimantas 369 smuikininkas
Šleivytė Veronika 74, 75 dailininkė
Šliogeris Arvydas 142, 337 filosofas
Šmitienė Daiva 315 prodiuserė
Šoblinskaitė  Violeta 398 rašytoja
Šostakovičius Dimitrijus 184 kompozitorius
Štrimaitytė Laima 347 aktorė
Šulskutė Laima 288, 289 fleitininkė
Švabaitė-Kuprevičienė Viktorija 14, 20, 47, 48 GK senelė
Švedas Jonas 89, 278 kompozitorius
Šviedrys Romualdas 337 profesorius, KTU garbės daktaras
Tabori George 398 rašytojas
Tagore Rabindranath 328, 393 rašytojas
Taločka Antanas 276 klarnetininkas
Tamašauskas Erikas 252 Kauno meras
Tamkevičius Sigitas 168, 362 vyskupas
Tamkevičius Sigitas 360 arkivyskupas
Tamošaitytė Daiva 328 korespondentė
Tamulevičiūtė Dalia 344 režisierė
Tarabilda Petras 75 dailininkas
Tarkovskij Andrej 104 kino režisierius
Taukinaitis Vytautas 347 aktorius
Telemann Georg Phipipp 211 kompozitorius
Tenisons Modris 225, 340, 397 pantomimos trupės vadovas
Tilvikas Arūnas 260 chormeisteris
Titovas Germanas 307 SSSR kosmonautas
Tolstojus Levas 16, 86, rašytojas
Trinkert Kristina fon 58 GK motinos krikštamotė
Trinkūnas Dainius 54, 129, 131 pianistas, LSSR kultūros ministras
Troickij Artiom 101, 104, 111 muzikos kritikas
Truikys Liudas 170 scenografas
Tschekas Tomas 213 muzikos profesorius
Tumas-Vaižgantas Juozas 170 kunigas, rašytojas
Tuminas Rimas 246 režisierius
Turlaj-Kuprevičienė Nona 34, 203 pirmoji V.Kuprevičiaus žmona, muzikos mokytoja
Ukrinaitė Birutė 267, 268, 270, 314, 348, 352 scenografė
Ulterevičiūtė Rasa 352 dainininkė
Urbaitis Mindaugas 106 kompozitorius
Urbanavičiūtė Asta 225 pantomimos pedagogė
Urbonaitė-Jarmalienė Anelė 63 Reginos Kuprevičienės draugė
Urbonas Orūnas 101, 102, 105, 108, 111, 113, 139 garso inžinierius ir režisierius
Urbšys Juozas 170 politikas
Ustinov Peter 119 aktorius, režisierius
Vaičiūnaitė Judita 395 poetė
Vaičiūnas Arūnas 225 Jaunimo muzikinės studijos dalyvis
Vaičiūnas Petras 44, 396 poetas
Vaikus Albinas Marius (Katiliškis) 215 rašytojas
Vaisieta Tomas 111 aktorius
Vaitiekaitis Jonas 347 aktorius
Vaitkus Jonas 102, 351, 397 režisierius
Vaitkutė Audronė 46 žurnalistė
Valantinaitė Indrė 348 poetė, žurnalistė
Valantis Ignas 4 fotografas
Valeikis Tadas 267 šviesų dailininkas
Valius Telesforas 75 dailininkas
Vanagienė Virginija 29 muzikologė, radijo laidų redaktorė
Varnaitė Regina 164, 166 aktorė
Varnas Gomtaras 246 režisierius
Varnas Robertas 222 chorvedys
Vasiliauskas Aleksandras 338 akademikas
Vasiliauskas Bernardas 365 vargonininkas
Vasiliauskas Kazimieras 87, 131 monsinjoras
Vasiljevas Artūras 225 Jaunimo muzikinės studijos dalyvis
Vaškevičius Egidijus 319, 374 kompiuterinės grafikos menininkas
Vėlius Norbertas 233 kultūros istorikas
Venckus Antanas 99 muzikologas
Venclova Antanas 89 poetas
Verba Robertas 399 kino režisierius, dokumentalistas
Verdi Giuseppe 54, 396 kompozitorius
Verigaitė Margarita 381 baleto artistė
Vydūnas 63, 64 filosofas
Vienuolis Antanas 351 rašytojas
Vileišis Antanas 16 gydytojas, visuomenės veikėjas
Viliūtė Jūratė 262 muzikologė
Vilkončius Laimis 345 kompozitorius
Vilnonis Julius 102, 105, 110, 111, 112, 118, 139, 224, 250, klavišinininkas, kariolininkas, dirigentas
  287, 358, 360, 363  
Vilpišauskas Alfonsas 47 dailininkas
Vinkus Antanas 208 gydytojas, ambasadorius
Vinogradovas Sergejus 117 garso režisierius
Vinokuras Arkadijus 136 menininkas
Visockis Virgilijus 129, 250, 258, 261, 328 kultūros ministerijos darbuotojas
Vyšniauskaitė-Vizgirdienė Elena 63 Reginos Kuprevičienės draugė
Vyšniauskas Petras 318, 319, 321 jazzmenas
Vitkauskas Arėjas 75 poetas, prozininkas, vertėjas
Vivaldi Antonio 366, 396 kompozitorius
Voronina Tatjana 263 kompozitorė
Voščikas Algimantas 166 aktorius
Vulfson Galina 29 muzikologė
Wagner Richard 327, 329 kompozitorius
Walęsa Lech 142 Lenkijos Prezidentas
Weill Kurt 340 kompozitorius
White Paul 398 rašytojas
Wieck Schumann Clara 211 pianistė
Wyeth Andrew 395 dailininkas
Wolman Bronislawa 372, 377, 378 M.K.Čiurlionio mecenatė
Wonder Stevie 109 kompozitorius, atlikėjas
Zabulis Henrikas 129 švietimo ministras
Zaikauskaitė Rūta 258, 259 dainininkė
Zalatorius Vladas 266, 267 prodiuseris
Zaremba Antanas 81-85, kino teatro "Lyra" Kaune savininkas
Zarembienė Jadvyga 81-85, 216, 238 kino teatro "Lyra" savininko žmona
Zelčius Leonardas 397 aktorius
Zelenkauskaitė Irena 113 dainininkė
Zimkus Mindaugas 348, 355 dainininkas
Zubraitė Irena 221 pirmoji mano muzikos mokytoja, pianistė
Žakienė Eugenija 288 muzikos kritikė
Žebriūnas Arūnas 346 kimo režisierius
Žemaitis Zenonas 116, 287 dainininkas
Žigaitis Rimvydas 287, 308 kompozitorius
Žigaitytė-Nekrošienė Audronė 4, 351, 352 kompozitorė
Žygimantas Augustas 244, 247, 250, 252-260, 262, 265, 301 Lenkijos ir Lietuvos karalienės Bonos Sforzos sūnus
Žygimantas Senasis 49, 254, 255 Lenkijos ir Lietuvos karalius
Žilevičius Stasys 363 karilionininkas
Žilinskas Mykolas 46, 276 kolekcininkas
Žilys Gintas 118, 249, 251, 260, 261, 264, 343 režisierius
Žiliukas Pranas 337 profesorius, KTU prorektorius
Žymantienė-Žemaitė Julija 15 rašytoja
Žmuidzinavičius Antanas 26, 170 dailininkas
Žukas Saulius 161 leidėjas
Žukovskis Genadijus 381 baleto artistas
Žužžalkinas Andrius 381 baleto artistas